REGIONALNE

 

OBSERWATORIUM

 

RYNKU PRACY W ŁODZI

MAMY OKO NA ŁÓDZKI RYNEK PRACY

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
"Jeśli istnieje źródło informacji - diagnoza będzie łatwiejsza"
K. Pawlata

Z pola obserwacji ...czwartek, 13 maja 2010 10:00

"POSZUKIWANY PRACOWNIK w świetle ofert pracy publikowanych w prasie i Internecie" - to tytuł nowego raportu prezentującego wyniki porównawczej analizy prasowych oraz internetowych ofert pracy. Treść opracowania stanowi uzupełnienie już zgromadzonych informacji na temat popytu i podaży pracy w województwie łódzkim. Jako materiał wyjściowy wykorzystaliśmy dane zebrane we wrześniu oraz październiku 2009 roku. Warto tutaj podkreślić, że opublikowanie raportu nie wieńczy programu naszych badań opartych o analizę ofert pracy; będą one prowadzone w sposób ciągły, dostarczając materiału dla kolejnych opracowań o charakterze syntetycznym.

 
poniedziałek, 15 lutego 2010 14:12

Początek roku przebiegł pod znakiem podsumowań dotychczasowych działań Obserwatorium. Uważne przeanalizowanie okoliczności oraz efektów naszej pracy ukazało problemy, które potencjalnie mogą stanowić obszar dalszej aktywności badawczej. W konsekwencji powstał zarys kolejnych badań rynku pracy, z intencją realizacji w najbliższej przyszłości.
W styczniu dobiegły końca prace nad cząstkowymi raportami z badania "Branże przyszłosci. Perspektywy rozwoju zasobów pracy w regionie łódzkim". Ostateczny raport, po uprzednim zrecenzowaniu przez niezależnego eksperta, opublikowany zostanie w końcu I kwartału br.
W początku lutego, po zebraniu wszystkich niezbędnych materiałów badawczych, rozpoczęły się prace nad porównawczą analizą treści ofert pracy. Komparacji podlegać będą dwa zbiory danych: pierwszy z nich pozyskany został z treści ogłoszeń publikowanych w prasie lokalnej, drugi - z treści ogłoszeń publikowanych w Internecie.
Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom informacyjnym naszych beneficjentów oraz osób zainteresowanych tematem bezrobocia w województwie łódzkim, zapraszamy do analizy najbardziej aktualnych danych w prezentacji "Rynek pracy w województwie łódzkim w 2009 roku".

 
poniedziałek, 30 listopada 2009 08:55

Utworzona została baza internetowych ofert pracy systematyzująca dane pozyskane z 4 portali zatrudnieniowych. Tym samym dobiegły końca wszystkie badania terenowe zaplanowane przez Obserwatorium na rok bieżący.
Równocześnie zespół RORP rozpoczął prace związane z opracowaniem materiału empirycznego zebranego w trakcie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z inwestorami zrzeszonymi w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz firmami z nimi wspołpracującymi.
Wszystkie wymienione działania wpisują się w realizację postulatu tworzenia uniwersalnej platformy wymiany informacji o rynku pracy naszego województwa - poprzez multiplikację i dywersyfikację dostępnych kanałów pozyskiwania danych.

 
wtorek, 24 listopada 2009 14:55

Zapraszamy do lektury raportu z badania: Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy. Opracowanie przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców, instytucji rynku pracy oraz placówek edukacyjnych. Oprócz wąsko rozumianego zapotrzebowania informacyjnego, w raporcie zostały omówione wybrane elementy polityki informacyjnej prowadzonej przez te podmioty.

 
czwartek, 29 października 2009 14:43

W październiku zespół Obserwatorium przygotował do realizacji kolejne badanie wojewódzkiego rynku pracy: "Branże przyszłosci. Perspektywy rozwoju zasobów pracy w regionie łódzkim". Zrealizowanie terenowej fazy badania zlecone zostało firmie zewnętrznej, która wykonała już badanie pilotażowe i wniosła swe uwagi do ostatecznej wersji narzędzia badawczego. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zespół Obserwatorium przeprowadził badanie desk research, którego wyniki będą stanowić materiał uzupełniający do raportu końcowego z badania. Również w październiku opracowana została ( na podstawie badań prowadzonych przez WUP w Łodzi w cyklu kwartalnym ) ostateczna baza ofert prasowych, niezbędna do przeprowadzenia analizy porównawczej ofert pracy publikowanych w prasie oraz Internecie.

 
wtorek, 01 września 2009 13:54

Planowane działania w ramach naszego projektu realizowane są wg zakładanego harmonogramu. W sierpniu opracowana została koncepcja badania oraz przygotowano narzędzie badawcze niezbędne do przeprowadzenia "Analizy treści ofert zamieszczanych w Internecie". Kolejnym etapem w ramach ilościowej analizy treści było badanie pilotażowe oraz weryfikacja narzędzia badawczego. Raport z pilotażu, sporządzony przez firmę badawczą, ułatwił dopracowanie aplikacji komputerowej, tym samym wszelkie wnioski i propozycje zmian zostały przekazane wykonawcy usługi. Obecnie realizowane jest badanie właściwe.

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

AKTUALNOŚCI

Człowiek - najlepsza inwestycja

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

UL. Wólczańska 49, 90-608 ŁÓDŹ

TEL. (42) 663 02 52

obserwatorium@wup.lodz.pl