REGIONALNE

 

OBSERWATORIUM

 

RYNKU PRACY W ŁODZI

MAMY OKO NA ŁÓDZKI RYNEK PRACY

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
"Jeśli istnieje źródło informacji - diagnoza będzie łatwiejsza"
K. Pawlata

Z pola obserwacji ...wtorek, 14 grudnia 2010 14:26
Koniec roku stał się dla Obserwatorium podsumowaniem działalności badawczej, jak też efektów realizacji przyjętych celów strategicznych. Zwieńczeniem pilotażu projektu, który trwał blisko półtora roku była konferencja pt. Projekt "Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi" jako podmiot kreowania polityki informacyjnej w obszarze rynku pracy.
Do wspólnej dyskusji zaprosiliśmy Instytucje rynku pracy z naszego regionu, jak też uczestników Forum Obserwatoriów Rynku Pracy w Polsce. Spotkanie miało na celu nie tylko prezentację wyników naszych badań, ale też wzajemną wymianę doświadczeń, które przez ostatnie lata zgromadziliśmy.
Bogaty program dwudniowej konferencji zawierał m.in. prelekcje dotyczące wyników dwóch ostatnich badań zwieńczonych raportem: Prace badawcze „Diagnoza działań osób aktywnie poszukujących pracy w województwie łódzkim"; „Umiejętności zawodowe - teoria a praktyka. Wyniki badań w województwie łódzkim.";prezentacje innych Obserwatoriów funkcjonujących na terenie kraju, jako przykład dobrych praktyk w zakresie działań wspierających zatrudnienie.

Należy też wspomnieć, że wpisując się w działania priorytetu 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" wydaliśmy publikację noszącą tytuł „Niezbędnik nie tylko absolwenta - poradnik dla użytkowników rynku pracy" „Niezbędnik" stworzony został przede wszystkim z myślą o osobach aktywnie poszukujących pracy, choć posłużyć może każdemu, kto choćby okazjonalnie korzysta z usług różnych instytucji, kierując się chęcią poprawy swej sytuacji zawodowej.

Myśląc już o przyszłych działaniach RORP uwagę uczestników zwróciliśmy w kierunku podregionów województwa łódzkiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się nasi Partnerzy z powiatowych urzędów pracy, starostw, Przedstawiciele organizacji pracodawców, czy innych instytucji mających wpływ na lokalny rynek pracy. Wybrane powiaty województwa łódzkiego bardzo ciekawie zaprezentowały swoje regiony, czym zapoczątkowały kolejny etap naszych planów badawczych związanych z eksploracją rynku pracy w wymiarze lokalnym. Tym samym dziękujemy Uczestnikom konferencji za przybycie, jak też aktywność oraz czynny udział w dyskusjach.

 
środa, 17 listopada 2010 13:36

"Pilnie zatrudnię... Prezentacja wyników badań dotyczących popytu na pracę w kontekście sytuacji gospodarczej regionu łódzkiego" to tytuł spotkania informacyjnego podsumowującego kolejny etap naszej działalności badawczej. Spotkanie odbyło sie w dniu 4 listopada br. w Łodzi. Zgromadziło liczne grono uczestników, którym pragniemy serdecznie podziękować za przybycie oraz cenne uwagi dotyczące działalności naszego Obserwatorium. Prelekcje Przedstawicieli Instytucji, z którymi od lat współpracujemy (Główny Urząd Statystyczny oraz Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) dostarczyły ciekawego materiału uzupełniającego i poszerzającego zakres zagadnień, którymi dotychczas się zajmowaliśmy. Wieloletnie doświadczenie uczestnictwa w procesie wymiany informacji o rynku pracy ukazało nam też pewne luki w posiadanej wiedzy o badanych zjawiskach i problemach. Przekonuje nas to, że powinniśmy kontynuować pracę badawczą w przyszłości.

 
wtorek, 05 października 2010 13:16
ANALIZA TREŚCI OFERT PRACY DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE - to bardzo bogata, wsparta głównie na ilościowych technikach pomiarowych, interpretacja wyników badań struktury oraz dynamiki zmian puli internetowych ofert pracy kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego. Badania przeprowadzone zostały w dwóch, analogicznych ze względu na przyjęte założenia metodologiczne, okresach: od 1 września do 30 października 2009 r. oraz od 1 kwietnia do 31 maja 2010 r. Monitorowano oferty zamieszczone na czterech portalach internetowych: gazetapraca.pl; praca.gratka.pl; praca.onet.pl; pracuj.pl. Oprócz wymiaru ilościowego, analiza uwzględniała także jakościowy opis zjawiska popytu na pracę. Wzbogaciło to zbiór uzyskanych wyników o szereg informacji, m. in. o trendach deklarowanego zapotrzebowania na poszczególne grupy zawodów, nowych zawodach pojawiających się na rynku, a także o ciekawostki z dziedziny nazewnictwa zawodów i specjalności.
 
czwartek, 16 września 2010 11:14

Obecna sytuacja gospodarcza regionu łódzkiego, perspektywy rozwoju inwestycji, stan zasobów ludzkich oraz zaplecza edukacyjnego, a także kompleksowa ocena możliwości efektywnego współdziałania w zakresie wymiany informacji między podmiotami rynku pracy - to tylko niektóre z problemów, jakie podejmuje najnowsza publikacja przygotowana na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi. „Sytuacja gospodarcza regionu łódzkiego w opinii ekspertów" to raport z badania focusowego przeprowadzonego w lipcu br. wśród ekspertów reprezentujących takie instytucje, jak: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski, największe uczelnie wyższe regionu łódzkiego, czy Loża Łódzka Business Centre Club. Badanie dostarczyło nowej perspektywy spojrzenia na obszary problemowe analizowane już wcześniej m. in. w ramach studium pt.: „Stan i perspektywy rozwoju zasobów ludzkich w branżach przyszłości regionu łódzkiego". Raport formułuje szereg ciekawych wniosków, zwieńczonych analizą SWOT regionu dokonaną na podstawie opinii uczestników badania.

 
środa, 30 czerwca 2010 13:14
28 czerwca 2010 r. odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Zespół Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi. To pierwsze, jak do tej pory największe forum odbiorców naszych badań. Z satysfakcją obserwowaliśmy zainteresowanie tematyką naszych badawczych przedsięwzięć. Okazało się, że dwa raporty badawcze o tytułach: "Stan i perspektywy rozwoju zasobów pracy w branżach przyszłości regionu łódzkiego" oraz "POSZUKIWANY PRACOWNIK w świetle ofert pracy publikowanych w prasie i Internecie" cieszą się dużym powodzeniem, co potwierdza zasadność zbierania informacji w tej dziedzinie.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Uczestnikom spotkania oraz Prelegentom, którzy zaszczycili nas swą obecnością i zechcieli podzielić się cenną wiedzą, dotyczącą kierunków rozwoju regionu łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zasobów pracy.
Jako motto na przyszłość, podsumowujące dotychczasowe działania Obserwatorium, przyjęliśmy słowa Pani Profesor Elżbiety Kryńskiej, zawarte w recenzji jednego z naszych raportów badawczych:
„Problem podjęty w badaniu należy uznać za bardzo ważny ze względu na pewne cechy szczególne podażowej strony regionalnego rynku pracy w województwie łódzkim.[...]
„Badania zrealizowane w ramach projektu można traktować jako pilotażowe, stanowiące wartościową podstawę do przeprowadzenia badań szczegółowych w wyodrębnionych obszarach. Takim obszarem może być na przykład próba zbadania determinant popytu na pracę generowanego przez przedsiębiorstwa działające w regionie łódzkim w branżach przyszłości."
 
poniedziałek, 24 maja 2010 09:04
Prezentujemy kolejną publikację przygotowaną przez Regionalne Obeserwatorium Rynku Pracy w Łodzi. "Stan i perspektywy rozwoju zasobów pracy w branżach przyszłości regionu łódzkiego" to podsumowanie wyników badań przeprowadzonych jesienią 2009 r. wśród pracodawców działających na terenie województwa łódzkiego. Głównym celem badań było uchwycenie relacji między dostrzegalnymi na terenie regionu łódzkiego priorytetami w dziedzinie inwestycji, a strukturą wykorzystywanych w procesie inwestowania zasobów ludzkich, traktowanych jako zaplecze kadrowe dla procesów modernizacyjnych. Przy doborze jednostek wykorzystane zostały dane udostępnianie przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

AKTUALNOŚCI

Człowiek - najlepsza inwestycja

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

UL. Wólczańska 49, 90-608 ŁÓDŹ

TEL. (42) 663 02 52

obserwatorium@wup.lodz.pl