REGIONALNE

 

OBSERWATORIUM

 

RYNKU PRACY W ŁODZI

MAMY OKO NA ŁÓDZKI RYNEK PRACY

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
"Obserwować by wiedzieć, wiedzieć by działać"
J. Kaczmarzyk

 

Projekt Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi (RORP) jest realizowany w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Poddziałaniu 6.1.1. Pozostaje w zgodzie z założeniami Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. oraz literą Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wpisuje się także w podstawowe zasady strategii rozwoju społeczno - gospodarczego kraju określone w tekście Narodowej Strategii Spójności. Uruchomione w 2009 r., Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi początkowo funkcjonowało jako przedsięwzięcie o charakterze pilotażowym. Ponieważ wszystkie założone cele pilotażu zostały osiągnięte w stopniu zadowalającym, w pierwszym kwartale 2011 roku, po uzyskaniu akceptacji Instytucji Pośredniczącej, projekt został wznowiony pod nazwą Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - kontynuacja. Z początkiem 2014 r. rozpoczęto realizację jego trzeciej edycji, której czas zakończenia początkowo wyznaczono na koniec czerwca 2015 r. a następnie Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego wydłużono do końca listopada 2015 r.

 
PROJEKT

Człowiek - najlepsza inwestycja

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

UL. Wólczańska 49, 90-608 ŁÓDŹ

TEL. (42) 663 02 52

obserwatorium@wup.lodz.pl