REGIONALNE

 

OBSERWATORIUM

 

RYNKU PRACY W ŁODZI

MAMY OKO NA ŁÓDZKI RYNEK PRACY

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Produkcja wyrobów medycznych, farmaceutycznych oraz kosmetycznych jako przyszłościowa branża województwa łódzkiego.

Raport opisuje najbardziej charakterystyczne cechy regionalnego rynku pracy w województwie łódzkim w branży „medycyna, farmacja, kosmetyki” stanowiącej jedną z tzw. regionalnych specjalizacji inteligentnych. Pozyskiwane dane statystyczne pochodziły głównie od przedsiębiorstw działających w tej branży, z wyłączeniem jednak tych zajmujących się opieka zdrowotną, a także pomocą społeczna z zakwaterowaniem (tzn. ulokowanych – odpowiednio – w dziale 86 oraz 87 PKD).  Badanie pozwoliło ustalić liczbę istniejących w tych przedsiębiorstwach stanowisk pracy, jak również wyznaczyć ich strukturę kompetencyjną (ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk specjalistycznych). Oszacowany został także rozmiar oraz struktura zawodowa popytu na pracę zgłaszanego przez podmioty gospodarcze działające w omawianej branży. Oprócz tego, zbierane były informacje o stanowiskach pracy, w odniesieniu do których najczęściej odczuwany jest deficyt kadry pracowniczej, jak również o tym, jakie są najistotniejsze umiejętności i kwalifikacje zawodowe poszukiwane przez pracodawców.

 

Publikacja zwarta:  Produkcja wyrobów medycznych, farmaceutycznych oraz kosmetycznych jako przyszłościowa branża województwa łódzkiego.Studium oddziaływań na regionalny rynek pracy.

 
Wiek jako determinanta popytu na pracę w warunkach ożywienia gospodarczego i „rynku pracownika”.

Intencją twórców badania było udzielenie odpowiedzi na pytanie czy i w jakim zakresie wiek osób zatrudnianych przez pracodawców z województwa łódzkiego jest czynnikiem różnicującym popyt na pracę. Wnioski sformułowano w oparciu o analizy m.in. struktury wieku osób pracujących, czy też rozkładów wieku osób przyjmowanych do pracy i zwalnianych z pracy. Obok współzależności wieku i preferencji rekrutacyjnych pracodawców, w badaniu podjęty też został temat wzajemnych relacji wieku oraz jakości kwalifikacji zawodowych pracowników. Autorów interesowało również to, jak osoby pracujące z różnych kategorii wiekowych widziały swe szanse na zdobycie i utrzymanie zatrudnienia. Materiał badawczy zbierany był wśród dobranych losowo przedstawicieli pracodawców oraz dobranych celowo przedstawicieli osób pracujących. Uzyskane wnioski były konfrontowane z opiniami eksperta akademickiego.

 

Publikacja zwarta:  Wiek jako determinanta popytu na pracę w warunkach ożywienia gospodarczego i „rynku pracownika". Analiza dla województwa łódzkiego.

 
2018

Człowiek - najlepsza inwestycja

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

UL. Wólczańska 49, 90-608 ŁÓDŹ

TEL. (42) 663 02 52

obserwatorium@wup.lodz.pl