REGIONALNE

 

OBSERWATORIUM

 

RYNKU PRACY W ŁODZI

MAMY OKO NA ŁÓDZKI RYNEK PRACY

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Włókiennictwo przyszłości – analiza rynku pracy w obszarze branży tekstylnej i odzieżowej w województwie łódzkim

Raport z badania, którego celem było zobrazowanie rynku pracy przemysłu tekstylnego i odzieżowego w Łódzkiem, pozwolił na prezentację zaangażowania naszego województwa w rozwój jednej z sześciu inteligentnych specjalizacji regionalnych. Projekt zrealizowano w trzech modułach badawczych. W ramach badania przeprowadzono analizę desk research oraz zrealizowano 501 wywiadów kwestionariuszowych (CAPI lub CATI) i 3 grupowe wywiady zogniskowane (FGI).

Podczas badania pozyskano informacje o istniejących stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach identyfikowanych z przemysłem tekstylnym i odzieżowym. Dokonano charakterystyki umiejętności i kwalifikacji zawodowych poszukiwanych przez pracodawców w ww. branżach. Nastąpiła też konfrontacja opinii przedsiębiorców z branży włókienniczej oraz przedstawicieli szkół zawodowych na temat czynników wpływających bądź mogących wpływać na wielkość i strukturę podaży i popytu na pracę w analizowanej branży.

 

Publikacja zwarta: Włókiennictwo przyszłości – analiza rynku pracy w obszarze branży tekstylnej i odzieżowej w województwie łódzkim

 
Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim II

Raport z badań Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi z 2017 r. przygotowanych z zamysłem kontynuowania problematyki podjętej w 2011 r. Analizie poddano uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim. Oprócz waloru eksploracyjnego, dodatkową zaletą opracowania jest to, że wskutek zastosowania podejścia diachronicznego do analizy niektórych kluczowych wskaźników, zapewnia ono możliwość porównania sytuacji osób niepełnosprawnych pod względem kierunków zmian, jakim uległa ona między 2011 a 2017 rokiem.

Dane z 2017 r. pozyskiwane były z użyciem technik jakościowych (zogniskowane wywiady grupowe oraz indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielami instytucji zlokalizowanych w województwie łódzkim działających na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz ilościowych (wywiady kwestionariuszowe typu CAPI z 500 losowo wybranymi osobami niepełnosprawnymi aktywnymi zawodowo zamieszkałymi na terenie województwa łódzkiego oraz przedstawicielami 500 losowo wybranych zakładów pracy działających na terenie województwa łódzkiego).

 

Publikacja zwarta: Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim II

 
2017

Człowiek - najlepsza inwestycja

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

UL. Wólczańska 49, 90-608 ŁÓDŹ

TEL. (42) 663 02 52

obserwatorium@wup.lodz.pl