REGIONALNE

 

OBSERWATORIUM

 

RYNKU PRACY W ŁODZI

MAMY OKO NA ŁÓDZKI RYNEK PRACY

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Popyt na pracę w obszarze srebrnej gospodarki. Analiza dla województwa łódzkiego

Raport z badania, którego celem było oszacowanie zapotrzebowania na pracę w sektorze srebrnej gospodarki w województwie łódzkim. Badaniem objęte zostały placówki systemu ochrony zdrowia oraz systemu opieki społecznej, świadczące usługi opiekuńcze i lecznicze osobom starszym i zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego.

Badanie przeprowadzone w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku techniką wywiadu osobistego z kwestionariuszem PAPI. Łącznie zrealizowano 1041 wywiadów z pracownikami wylosowanych placówek odpowiedzialnymi bądź współodpowiedzialnymi za kreowanie polityki personalnej – kierownikami lub pracownikami działów kadr, lub w przypadku placówek mniejszych, gdzie działy kadr nie są wyodrębnione – przedstawicielami kierownictwa placówki orientującymi się w polityce zatrudnieniowej.

 

Publikacja zwarta : Popyt na pracę w obszarze srebrnej gospodarki. Analiza dla województwa łódzkiego

 
Popyt na pracę w obszarze zielonej gospodarki. Analiza dla województwa łódzkiego

Autorzy raportu dzięki pogłębionym badaniom oszacowali zapotrzebowanie na pracę w sektorze zielonej gospodarki w województwie łódzkim oraz pozyskali informacje o: liczbie istniejących stanowisk w przedsiębiorstwach wskazanych w obrębie zielonej gospodarki w podziale na podregiony woj. łódzkiego, planach zatrudnieniowych w okresie trzech najbliższych lat w obrębie zielonej gospodarki w woj. łódzkim w podziale na podregiony a także sporządzili rankingi „zielonych” zawodów, w których najczęściej obserwuje się deficyt kadry pracowniczej.

W ramach badania przeprowadzono analizę desk research oraz wywiady kwestionariuszowe z przedsiębiorcami z terenu województwa łódzkiego. Zrealizowano 808 wywiadów z przedsiębiorstwami działającymi w branżach o potencjale do tworzenia zielonych miejsc pracy oraz 360  wywiadów  z przedsiębiorstwami z sektora zielonego.

 

Publikacja zwarta: Popyt na pracę w obszarze zielonej gospodarki. Analiza dla województwa łódzkiego

 
2016

Człowiek - najlepsza inwestycja

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

UL. Wólczańska 49, 90-608 ŁÓDŹ

TEL. (42) 663 02 52

obserwatorium@wup.lodz.pl