REGIONALNE

 

OBSERWATORIUM

 

RYNKU PRACY W ŁODZI

MAMY OKO NA ŁÓDZKI RYNEK PRACY

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Wyzwanie, szansa, czy… konieczność? Społeczne i ekonomiczne aspekty samozatrudnienia w województwie łódzkim.

Opracowanie przedstawia, w zwięzłej formie, społeczne i ekonomiczne okoliczności towarzyszące tworzeniu oraz funkcjonowaniu firm samozatrudnieniowych w województwie łódzkim.

 
Mobilność zarobkowa mieszkańców województwa łódzkiego
Spośród demograficznych przyczyn pogłębiającego się spadku liczby ludności w województwie łódzkim decydujące znaczenie, obok takich czynników jak niski przyrost naturalny czy relatywnie wysoka relacja liczby zgonów do liczby urodzeń żywych, ma ujemne saldo migracyjne.
 
Stare czy nowe kwalifikacje – rynek pracy w Łódzkiem wobec osób po 50 roku życia

Badanie koncentruje się na kategorii osób znajdujących się w szczególnym położeniu na rynku pracy – kobietach i mężczyznach po 50 roku życia.

 
Społeczne i przestrzenne zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie łódzkim

Jest to próba scharakteryzowania zjawiska wykluczenia społecznego w kontekście funkcjonowania regionalnego rynku pracy.

 
Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół w województwie łódzkim

Jest to próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu młodzież szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego czuje się odpowiedzialna za kształtowanie swojej kariery zawodowej.

 
2013

Człowiek - najlepsza inwestycja

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

UL. Wólczańska 49, 90-608 ŁÓDŹ

TEL. (42) 663 02 52

obserwatorium@wup.lodz.pl