REGIONALNE

 

OBSERWATORIUM

 

RYNKU PRACY W ŁODZI

MAMY OKO NA ŁÓDZKI RYNEK PRACY

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Gospodarowanie zasobami pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyniki badań w województwie łódzkim
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają znaczną rolę we wszystkich współczesnych gospodarkach, zapewniając ich rozwój i stabilizując zatrudnienie.
 
Warunki rozwoju lokalnych rynków pracy w województwie łódzkim na podstawie analizy opinii przedstawicieli samorządów
    Badanie służyć miało uzyskaniu metodycznego opisu poszczególnych powiatów województwa łódzkiego, za pomocą cech bezpośrednio lub pośrednio związanych z funkcjonowaniem rynku pracy.
 
Mobilność zarobkowa mieszkańców województwa łódzkiego
Spośród demograficznych przyczyn pogłębiającego się spadku liczby ludności w województwie łódzkim decydujące znaczenie, obok takich czynników jak niski przyrost naturalny czy relatywnie wysoka relacja liczby zgonów do liczby urodzeń żywych, ma ujemne saldo migracyjne.
 
2012

Człowiek - najlepsza inwestycja

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

UL. Wólczańska 49, 90-608 ŁÓDŹ

TEL. (42) 663 02 52

obserwatorium@wup.lodz.pl