REGIONALNE

 

OBSERWATORIUM

 

RYNKU PRACY W ŁODZI

MAMY OKO NA ŁÓDZKI RYNEK PRACY

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Branże przyszłości. Perspektywy rozwoju zasobów pracy w regionie łódzkim
 Badanie stanowić ma przyczynek do budowania wiedzy na temat możliwych perspektyw rozwoju zasobów pracy w województwie łódzkim w kontekście przemian gospodarczych regionu.
Zasadniczym celem badawczym jest uchwycenie relacji między zmianami priorytetów w dziedzinie inwestycji - chodzi tu o lokowanie kapitału w te dziedziny produkcji i usług, które stanowią nośnik postępu technicznego - a przemianami struktury zasobów ludzkich, stanowiących zaplecze kadrowe dla procesów modernizacyjnych. Podstawę do wyciągania wniosków stanowić będą deklaracje głównych inwestorów, jak również firm z nimi współpracujących (dostawcy, podwykonawcy) odnośnie takich kwestii, jak np. planowany wzrost zatrudnienia czy możliwe kierunki rozwoju / ekspansji na rynku w nadchodzących latach. Na tej podstawie możemy potem wyciągać wnioski co do kształtowania się zapotrzebowania tych firm na różne rodzaje kwalifikacji dostępnych na rynku i - w dalszej perspektywie - formułować postulaty odnośnie pożądanego kształtowania się struktury zasobów pracy w regionie.
 

Stan i perspektywy rozwoju zasobów pracy w branżach przyszłości regionu łódzkiego 

 

 "Stan i perspektywy rozwoju zasobów pracy w branżach przyszłości regionu łódzkiego"

 pps-ico

 

 "Stan i perspektywy rozwoju zasobów pracy w branżach przyszłości regionu łódzkiego"

 raport-ico

 

"Sytuacja gospodarcza regionu łódzkiego w opinii ekspertów"

 Sytuacja gospodarcza regionu łódzkiego w opinii ekspertów

 

"Sytuacja gospodarcza regionu łódzkiego w opinii ekspertów"

 

 
2009 Branże przyszłości. Perspektywy rozwoju zasobów pracy w regionie łódzkim

Człowiek - najlepsza inwestycja

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

UL. Wólczańska 49, 90-608 ŁÓDŹ

TEL. (42) 663 02 52

obserwatorium@wup.lodz.pl